3.9 C
Brno
Úterý, 28 března, 2023
- Reklama -časopis
DomůPodnikáníPodpora EU pro uhelné regiony nepomohla příliš klimatické transformaci

Podpora EU pro uhelné regiony nepomohla příliš klimatické transformaci

Navzdory pokroku zůstává uhlí v několika státech EU významným zdrojem emisí skleníkových plynů.

Finanční pomoc EU pro uhelné regiony měla na tvorbu pracovních míst a transformaci energetiky jen omezený dopad. Vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Evropský účetní dvůr.

I přes celkový pokrok zůstává uhlí v několika členských státech EU významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Auditoři proto vyzvali, aby byl nový Fond pro spravedlivou transformaci účinně a efektivně využíván ke zmírňování socioekonomických dopadů přechodu EU na klimatickou neutralitu v uhelných regionech.

Evropský uhelný sektor za uplynulá desetiletí neustále slábl. Na podporu sociálně-ekonomické a energetické transformace uhelných regionů byly k dispozici prostředky EU v rámci politiky soudržnosti: na období 2014–2020 obdrželo sedm kontrolovaných uhelných regionů částku ve výši přibližně 12,5 miliardy eur.

Přestože těžba uhlí se snížila, spalování uhlí odpovídalo v roce 2019 za 15 procent emisí skleníkových plynů v EU.

Evropská zelená dohoda uvádí, že postupné vyřazování uhlí je nezbytné pro splnění cílů v oblasti klimatu stanovené pro rok 2030 a pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

„Evropská komise by měla zajistit, že peníze EU budou podporovat jasný odklon od uhlí, zároveň by měla zohlednit napětí na trhu s energiemi vyvolané invazí Ruska na Ukrajinu,“ uvedl Nikolaos Milionis, člen dvoru odpovědný za tento audit. Snížení těžby uhlí vedlo k poklesu počtu zaměstnanců v odvětví.

Auditoři nezaznamenali ani významný vliv na kapacitu výroby energie z obnovitelných zdrojů ve zkoumaných regionech a zjistili, že investice do úspor energie financované z prostředků EU měly jen skromný vliv.

Rovněž zjistili, že v některých zemích EU bylo domácí uhlí nahrazeno dovozem nebo jinými fosilními palivy. Německo a Polsko za posledních 15 let dovoz uhlí výrazně zvýšily. Uhlí tak zůstává významným zdrojem emisí skleníkových plynů, a to hlavně v Polsku, České republice, Bulharsku, Německu, Slovinsku a Rumunsku.

Evropský účetní dvůr rovněž upozornil, že nedostatečná pozornost byla věnována emisím metanu ze zavřených nebo opuštěných uhelných dolů.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek